Twardy Brexit – zmiany warunków w zakresie VAT dla podmiotów brytyjskich (w tym spółek limited) cz. II

Przejdź do cz. I -> Część I
www.wiejska12.pl 

Brytyjskie firmy eksportujące towary do UE

Ta część zawiera informacje na temat rozliczania podatku VAT od towarów eksportowanych do UE oraz zasad i procedur, które będą miały zastosowanie. Firmy w Wielkiej Brytanii mogą potrzebować planowania procesów celnych i VAT, które będą sprawdzane na granicy UE. Dlatego powinni sprawdzić w UE lub w państwie członkowskim zasady i procesy, które muszą mieć zastosowanie do ich towarów.

Brytyjskie firmy eksportujące towary do konsumentów w UE

Jeśli Wielka Brytania opuści UE bez porozumienia, ustalenia dotyczące sprzedaży na odległość przestaną obowiązywać brytyjskich przedsiębiorców, a brytyjskie przedsiębiorstwa będą mogły stosować zerową stopę sprzedaży towarów konsumentom w UE.

Obecne przepisy UE oznaczałyby, że państwa członkowskie UE będą traktować towary wwożone do UE z Wielkiej Brytanii w taki sam sposób, jak towary przywożone z innych państw spoza UE, z powiązanym VAT przywozowym i należnymi cłami, gdy towary zostaną dostarczone do UE.

Brytyjskie firmy eksportujące towary do firm z UE

Jeśli Wielka Brytania opuści UE bez umowy, brytyjskie firmy zarejestrowane w VAT będą nadal mogły dokonywać zerowej sprzedaży towarów do przedsiębiorstw w UE, ale nie będą musiały wypełniać list sprzedaży WE.

Ponieważ firmy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii z VAT nie będą zobowiązane do wypełnienia listy sprzedaży WE, zmiany będą miały miejsce w zakresie rejestrowania sprzedaży. Te brytyjskie firmy eksportujące towary do firm z UE będą musiały zatrzymać dowody potwierdzające, że towary opuściły Wielką Brytanię, aby uzasadnić zerową stawkę przy sprzedaży. Większość przedsiębiorstw utrzymuje już te dowody w ramach bieżących procesów, a wymagane dowody będą podobne do tych, które są obecnie wymagane w przypadku wywozu do krajów spoza UE, a wszelkie różnice zostaną przekazane we właściwym czasie.

Obecne przepisy UE oznaczałyby, że państwa członkowskie UE będą traktować towary wwożone do UE z Wielkiej Brytanii w taki sam sposób, jak towary przywożone z innych państw spoza UE z powiązanym VAT przywozowym i należnościami celnymi należnymi w momencie przybycia towarów do UE. Poszczególne kraje członkowskie UE mogą mieć różne zasady dotyczące podatku VAT importowego dla krajów spoza UE, a płatności importowe z tytułu VAT mogą być należne na granicy przy przywozie towarów. Firmy z Wielkiej Brytanii powinny sprawdzić odpowiednie przepisy dotyczące podatku VAT w przywozie w danym państwie członkowskim UE.

Brytyjskie firmy sprzedające swoje towary w państwie członkowskim UE klientom w tym kraju

Jeżeli Zjednoczone Królestwo opuści UE bez porozumienia, brytyjskie przedsiębiorstwa będą mogły nadal sprzedawać towary, które składowały w państwie członkowskim UE klientom w UE, zgodnie z obecnymi przepisami dotyczącymi reszty świata.

Obecne przepisy unijne oznaczałyby, że firmy z Wielkiej Brytanii będą nadal musiały rejestrować podatek VAT w państwach członkowskich UE, w których dokonywana jest sprzedaż, w celu rozliczenia podatku VAT należnego w tych krajach.

Więcej informacji na temat przepisów UE dotyczących magazynowania towarów spoza Unii w państwie członkowskim UE można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na temat rejestracji podatku VAT w państwach członkowskich UE można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Brytyjskie firmy dostarczające usługi do UE

Ta część zawiera informacje na temat rozliczania podatku VAT od usług dostarczanych do UE oraz zasad i procedur, które będą miały zastosowanie.

Przepisy dotyczące miejsca dostawy dla brytyjskich przedsiębiorstw dostarczających usługi do UE

Jeśli Zjednoczone Królestwo opuści UE bez porozumienia, główne zasady dotyczące podatku VAT „miejsca dostawy” pozostaną takie same dla brytyjskich przedsiębiorstw.

Obecne zasady „miejsca dostawy” określają kraj, w którym należy pobierać opłaty i uwzględniają podatek VAT. Zasady te są zgodne z międzynarodowymi standardami określonymi przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wytyczne można znaleźć na stronie internetowej OECD.

Zasady dotyczące „miejsca dostawy” będą nadal obowiązywały w zasadzie tak samo jak obecnie, obszary potencjalnych zmian są przedstawione poniżej.

W przypadku brytyjskich przedsiębiorstw dostarczających usługi cyfrowe klientom niebędącym przedsiębiorcami w UE „miejsce świadczenia usług” nadal będzie znajdować się w miejscu zamieszkania klienta. VAT od usług będzie należny w państwie członkowskim UE, w którym klient jest rezydentem.

W przypadku brytyjskich firm świadczących usługi ubezpieczeniowe i finansowe, jeżeli Wielka Brytania opuszcza UE bez porozumienia, przepisy dotyczące odliczenia podatku VAT dla usług finansowych dostarczanych do UE mogą zostać zmienione.

Jeśli prowadzisz firmę w Wielkiej Brytanii, która obecnie korzysta z Mini One Stop Shop (MOSS) VAT, możesz znaleźć więcej informacji w dalszej części niniejszego opracowania w sprawie dostępu do ogólnounijnych systemów informatycznych VAT.

Firmy brytyjskie, które uzyskują dostęp do systemów informatycznych VAT w całej UE

Ta część zawiera informacje na temat dostępu do ogólnounijnych systemów informatycznych VAT oraz zasady i procedury, które będą miały zastosowanie.

Jeśli Wielka Brytania opuści UE bez porozumienia, Wielka Brytania przestanie być częścią ogólnounijnych systemów informatycznych opartych na VAT, takich jak Mini One Stop Shop (VAT), więcej szczegółów dotyczących określonych unijnych systemów IT w zakresie podatku VAT znajduje się poniżej.

Mini One Stop Shop w Wielkiej Brytanii (MOSS)

Jeżeli Wielka Brytania opuszcza UE bez porozumienia, firmy, które sprzedają usługi cyfrowe konsumentom w UE, będą mogły zarejestrować się w systemie nie zrzeszeniowym MOSS.

MOSS jest usługą online, która umożliwia firmom z UE sprzedającym usługi cyfrowe konsumentom w innych państwach członkowskich UE zgłaszanie i płacenie podatku VAT za pośrednictwem jednego zwrotu i płatności w ich rodzimym państwie członkowskim. Przedsiębiorstwa spoza UE mogą również korzystać z systemu, rejestrując się w państwie członkowskim UE.

Jeśli Wielka Brytania opuści UE bez zgody, firmy nie będą już mogły korzystać z portalu Mini One Stop Shop (MOSS) w Wielkiej Brytanii, aby zgłaszać i płacić VAT za sprzedaż usług cyfrowych konsumentom w UE.

Firmy, które chcą nadal korzystać z systemu MOSS, będą musiały zarejestrować się w systemie VAT MOSS w państwie członkowskim UE. Można to zrobić dopiero po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Dla firm spoza  unii system MOSS wymaga rejestracji firm przed 10 dniem miesiąca następującego po sprzedaży. Musisz zarejestrować się do 10 kwietnia 2019, jeśli dokonasz sprzedaży od 29 do 31 marca 2019 roku, a do 10 maja 2019 roku, jeśli dokonasz sprzedaży w kwietniu 2019 roku.

Ewentualnie firma może zarejestrować się w każdym państwie członkowskim UE, w którym dokonywana jest sprzedaż. Więcej informacji na temat rejestracji podatku VAT w państwach członkowskich UE można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

System zwrotu podatku VAT w UE

Jeśli Wielka Brytania opuści UE bez porozumienia, brytyjskie firmy będą nadal mogły ubiegać się o zwrot podatku VAT od państw członkowskich UE, ale w przyszłości będą musiały korzystać z istniejących procedur dla przedsiębiorstw spoza UE.

Firmy z Wielkiej Brytanii nie będą już miały dostępu do unijnego systemu zwrotu podatku VAT. Firmy z Wielkiej Brytanii będą nadal mogły ubiegać się o zwrot podatku VAT od państw członkowskich UE, wykorzystując istniejące procedury dla przedsiębiorstw spoza UE. Procedury te są różne w różnych krajach UE, a firmy będą musiały zapoznać się z procedurami w poszczególnych krajach, w których ponoszą koszty i chcą ubiegać się o zwrot.

Więcej informacji na temat ubiegania się o zwrot podatku VAT od państw członkowskich UE można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Weryfikacja numeru rejestracyjnego VAT UE – dostęp do niego można uzyskać na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Jeśli Wielka Brytania opuści UE bez umowy, brytyjskie firmy będą mogły nadal korzystać z usługi weryfikacji numeru VAT w UE w celu sprawdzenia ważności numerów rejestracyjnych VAT w UE, a HMRC opracowuje usługę, dzięki której numery VAT w Wielkiej Brytanii będą mogły być weryfikowane.

Usługa weryfikacji numeru rejestracyjnego VAT UE umożliwia firmom sprawdzenie, czy numer VAT klienta lub dostawcy jest ważny.

Przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii będą mogły nadal korzystać z usługi weryfikacji numerów VAT w UE w celu sprawdzenia ważności numerów rejestracyjnych VAT w UE. Numery rejestracyjne VAT w Wielkiej Brytanii nie będą już częścią tej usługi. W przypadku braku porozumienia, HMRC opracowuje system, aby numery VAT w Wielkiej Brytanii mogły być w dalszym ciągu weryfikowane. Wiemy, że ważne jest, aby niektóre firmy przeprowadziły weryfikację.

 

Copyright by LEXEA Ltd